27/07/2021

Cập nhật gần nhất10:00:00 AM GMT


DỊCH VỤ PHÁP LUẬT: Hỏi đáp pháp luật Thời hạn nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Email In PDF.

Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm 2013 :

 “Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo thông tin bạn cung cấp ngày 21/9/2016 là ngày tròn 03 tháng kể từ thời điểm bạn nghỉ việc nên bạn vẫn có thể làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về mức hưởng, căn cứ Điều 50 Luật việc làm 2013:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

Như vậy, Ví dụ: Bạn có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 7/2009 đến tháng 6/2016, do đó tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn là 7 năm (84 tháng) và chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, bạn sẽ được hưởng 7 tháng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng mỗi tháng bằng 60% bình quân tiền lương 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Trân trọng ./.

Hoàng Hà
Bình luận (0)Add Comment

Thêm mới bình luận
Thu hẹp | Mở rộng

busy