27/07/2021

Cập nhật gần nhất10:00:00 AM GMT


DỊCH VỤ PHÁP LUẬT: Luật sư bào chữa Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan

Luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan

Email In PDF.

1. Nội dung dịch vụ luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự.

Luật sư tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra:
Trong giai đoạn tiếp cận hồ sơ vụ án và tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra luật sư thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật, cụ thể:
+   Luật sư tư vấn các quy định pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan, hướng dẫn cách khai, cách trình bày nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị can, bị cáo bảo vệ quyền lợi cho người bị hại;
+   Hướng dẫn viết bản tường trình, đơn từ, cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền;
Tiếp theo quy trình thực hiện, Luật sư tham gia phiên tòa bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan:
2.  Quy trình thực hiện của luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự được tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc (Tường trình vi phạm, quyết định khởi tố bị can, vụ án, giấy tờ liên quan…) từ người bị hại, người liên quan.
Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng.
Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để người bị hại, người liên quan trình báo vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền và phục vụ công tác tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan của luật sư.
Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự.

Hoàng Hà

Bình luận (0)Add Comment

Thêm mới bình luận
Thu hẹp | Mở rộng

busy